ترامپ رده‌بندی سنی بازی‌های ویدیویی برای کاهش خشونت علیه کودکان را ناکارآمد می‌بیند

Trump یحیی شنبه 5م اسفند 1396 102 بازدید

هفته گذشته با تیراندازی در Parkland ایالت فلوریدا، دونالد ترامپ جلسه‌ای اختصاصی در کاخ سفید برای بحث و بررسی موضوع امنیت مدارس برگزار کرد. میان تمام مباحث گفته‌شده، تأثیر بازی‌های ویدیوی و سطح خشونت آن‌ها را نیز موردبررسی قرار گرفت. بر اساس گفته‌های او، بازی‌های ویدیویی روی ...